วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

My self

 
Name : Boohyin
Surname : Ninpay
My nickname: hying
I am 16 year old
I live in bangsaothong
I am Studying at bangbowittayakhom
My favorite is read a book
https://www.facebook.com/yahying.comfortable

Email : hying_love_13@hotmail.com
Gmail : hyingoil18@gmail.com
EIS English program

ฉันเป็นคนร่าเริง เข้ากับคนง่าย เฮฮา สนุกสนาน